Tiekiame kokybiškus degalus
Privatumo Politika
1. Kas yra ši Privatumo politika?
Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas, Jums naudojantis interneto svetaine www.Apoil.lt (toliau - Interneto svetainė).
Prieš naudodamiesi Interneto svetaine, atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką. Jei nesutinkate su šia Privatumo politika, nenaudokite Interneto svetainės (nesilankykite joje). Visi asmenys, naudodamiesi Interneto svetaine ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šia Privatumo politika bei sutinka su jos sąlygomis. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šią Privatumo politiką. Informuosime Jus apie tokius pakeitimus paskelbdami apie tai Interneto svetainėje (Privatumo politikoje), todėl kviečiame reguliariai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad žinotumėte apie bet kokius pakeitimus ir Jūsų informacijos naudojimą.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia visą ir bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (vardas, pavardė, telefono numeris, pašto ar e-pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir ir kt.). Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „duomenų tvarkymas“ reiškia bet kurį su asmens duomenimis atliekamą veiksmą (pvz., rinkimą, įrašymą, saugojimą, prieigos suteikimą, perdavimą ir kt.). Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas BDAR).

UAB „Apoil“ yra Jūsų asmens duomenų, kuriuos pateikėte, valdytojas.
Įmonės kodas: 163347969
PVM mokėtojo kodas LT1633479610
Registracijos adresas – Saulėtekio g. 2, Klaipėda LT91273
El. paštas apoil.lt@apoil.lt
Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2018 m. gruodžio 17 d.

2. Kokią informaciją apie Jus renkame ir kaip?
Asmens duomenys renkami Jūsų sutikimu, t.y. Jūs pateikiate asmens duomenis mums atitinkama forma / būdu, pavyzdžiui, telefonu, e-paštu, registruojantis, prisijungiant, užsisakant tam tikras prekes ar paslaugas, prenumeruojant naujienlaiškį, dalyvaujant konkurse ar žaidime, apklausoje, naudojant interaktyvias funkcijas, kuriant paskyrą ir kt.

Iš Jūsų ir apie Jus galime rinkti tokią informaciją:
- informaciją, kuri padeda identifikuoti Jus kaip asmenį, pvz., vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, e-pašto adresas, profilio nuotrauka ir kt.;
- informaciją apie automobilio markę ir modelį, valstybinį numerį;
- interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas Interneto svetainėje, ir kt.;
- bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs pateikiate mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ar kita forma / būdu (pvz.: Jūsų lytis, gimimo data, išsilavinimas, profesija, interesai, demografiniai duomenys, informacija apie Jūsų lankymąsi kitose svetainėse ir kt.).

Mes arba mūsų pasitelkiami tretieji asmenys (paslaugų teikėjai) naudoja (gali naudoti) slapukus (angl. cookies), tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons), IP adreso ar žurnalo failus ir/ar kitas išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktų tam tikrą informaciją apie Jus, kai lankotės Interneto svetainėje.
Sekimo technologijos mums padeda pritaikyti Interneto svetainę prie Jūsų asmeninių poreikių.

3. Slapukų naudojimas
Slapukai (angl. cookies) yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė, apsilankius Interneto svetainėje, patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje, mobiliajame telefone arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia Interneto svetainei:
- išsaugoti Jūsų prisijungimo duomenis (IP adresas, prisijungimo laikas, prisijungimo vieta, naršyklės tipas, duomenys apie peržiūrėtus Interneto svetainės puslapius ir kt.);
- atpažinti Jus per kitus apsilankymus Interneto svetainėje;
- išsaugoti Jūsų naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį;

Slapukai taip pat pagreitina Interneto svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Interneto svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau.

Slapukai, kuriuos mes naudojame (galime naudoti):
- Būtini slapukai (angl. Essential Cookies). tai slapukai, kurie yra būtini Interneto svetainei, kad ji galėtų veikti ir galėtumėte naudotis jos paslaugomis bei funkcijomis;
- Funkciniai slapukai. Tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Interneto svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
- Analitiniai slapukai. Galime naudoti Google Analytics slapukus ir kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie slapukai seka, kokiuose puslapiuose daugiausia lankotės, IP adresus, naršyklės tipą, interneto paslaugų teikėją (angl. internet service provider), nukreipiančius / išjungimo puslapius, operacinę sistemą, datos / laiko žymą ir paspaudimų srauto duomenis. Ši informacija naudojama tendencijoms analizuoti, Internetinei svetainei administruoti, naudotojų judėjimui skaitmeninėje medijoje sekti ir demografinei informacijai apie bendrą naudotojų bazę rinkti. Daugiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti Google Analytics atsisakymo naršyklės papildinį;
- Rinkodaros slapukai. Šie slapukai seka Jūsų apsilankymus mūsų ir kitose internetinėse svetainėse / programose kartu su asmenybės nustatyti neleidžiančia informacija apie Jūsų pirkimus ir pomėgius iš kitų svetainių, kad galėtume Jums pateikti Jus dominančių prekių ir paslaugų reklamų.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, 3 priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org Vis tik turėtumėte žinoti, kad tam tikrų tipų slapukų blokavimas gali turėti įtakos Jūsų patyrimui Interneto svetainėje ir mūsų siūlomoms paslaugoms.

4. Kokiu tikslu ir pagrindu naudojame Jūsų asmens duomenis?
Paprastai visa surinkta informacija naudojama tikslu, kuriuo pateikėte informaciją mums, arba kaip kitaip nurodyta rinkimo vietoje ar šioje Privatumo politikoje. Šie tikslai iš esmės yra tokie:
- siekiant suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir jose teikiamomis paslaugomis, taip pat funkcijomis;
- siekiant pagerinti mūsų Interneto svetainės naudojimą ir veikimą bei geriau suprasti, kaip lankytojai naudojasi Interneto svetaine ir joje pateiktais įrankiais bei paslaugomis;
- siekiant pritaikyti Interneto svetainę prie Jūsų asmeninių poreikių;
- siekiant pagerinti savo produktų ir paslaugų kokybę bei asmeninę vartotojų patirtį;
- siekiant teikti Jums savo produktus ir paslaugas;
- siekiant naudotis teisėmis ir vykdyti pareigas, kurias mums nustato sandoriai ir galiojantys teisės aktai.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, skaidriai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:
- sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų veiksmais (asmens duomenų pateikimu arba kitais aktyviais / sąmoningais veiksmais);
- sandorio vykdymo pagrindu. Taikomas, kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sandorį;
- mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui;
- tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

5. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais
Jeigu Jūs sutikote gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie prekes ir paslaugas, mes galime e-paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose ar kitomis ryšio priemonėmis teikti Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizų, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt.

Jūs galite bet kuriuo metu nemokamai nesutikti gauti mūsų pasiūlymų ir informacijos apie prekes ir paslaugas, bet kada jų atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus), informuodami apie tai mus el. pašto adresu apoil@apoils.lt arba kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais, arba paspausdamas atitinkamą nuorodą Jums jau atsiųstame mūsų pranešime.

6. Kam mes teikiame jūsų asmens duomenis?
Mes niekada neparduosime Jūsų asmens duomenų ar kitaip be teisėto pagrindo neperduosime jų tretiesiems asmenims. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais su patronuojančiomis įmonėmis, taip įmonėmis, kuriose UAB „Apoil“ gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką. Be to, galime atskleisti Jūsų asmens duomenis:
- mūsų darbuotojams;
- tretiesiems asmenims (paslaugų teikėjams, rangovams ir pan.), kurie padeda mums vykdyti ir valdyti mūsų veiklą, administruoti prekių pardavimą / paslaugų teikimą;
- tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiame duomenų saugojimo, telekomunikacijų, IT ir Interneto svetainės administravimo tikslais;
- kompetentingoms valdžios ir/arba teisėsaugoms institucijoms teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka;
- mūsų advokatams ir/ar auditoriams, ir/ar skolų išieškojimo subjektams.

Kiekvienu atveju trečiajam asmeniui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Jūsų duomenų neketiname perduoti už Europos Sąjungos ribų. Vis tik turėtumėte žinoti, jog tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija ir kt.) naršymo Interneto svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų veikiantiems subjektams (pvz., JAV esančiai Google Analytics).

7. Saugumo priemonės
Mes naudojame administracines, technines, ir fizines priemones, siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, vagystės ir neleistino naudojimo, atskleidimo arba pakeitimo. Vis tik norime pažymėti, jog niekas negali garantuoti visiško Jūsų informacijos saugumo.

8. Kiek laiko Jūsų duomenys bus saugomi?
Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį maksimalų laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

9. Kokios Jūsų pagrindinės teisės ?
Pagrindinės Jūsų teisės:
- teisė susipažinti su savo duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat reikalauti nemokamai susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos mes turime apie Jus, ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų 5 kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, taip pat gauti duomenų kopiją prieinama forma;
- teisė nesutikti. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis (atšaukti savo sutikimą). Vis tik tam tikromis aplinkybėmis pirmenybė gali būti teikiama viešajam interesui. Taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad Jums būtų siunčiama tiesioginei rinkodarai skirta informacija;
- teisė ištaisyti savo duomenis. Jeigu manote, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys gali būti neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, galite paprašyti juos ištaisyti. Tai bus atlikta be nepagrįsto delsimo;
- teisė reikalauti ištrinti duomenis ir būti pamirštam. Jūs galite reikalauti, kad mes nutrauktume Jūsų duomenų tvarkymą atšaukdami savo sutikimą. Mes tai padarysime be nepagrįsto delsimo, jeigu nebus kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų duomenis. Jeigu Jūsų duomenys yra nebereikalingi arba jie tvarkomi neteisėtai, galite reikalauti tokius duomenis ištrinti;
- teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą;
- teisė perkelti savo duomenis. Galite prašyti, kad mes grąžintume Jums Jūsų duomenis arba persiųstume juos kitai įmonei, kurios paslaugomis norėtumėte naudotis, jei tai techniškai įmanoma.

10. Teisė pateikti skundą
Jeigu manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami teisės aktų reikalavimus, prašome raštu (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) kreiptis į mus. Įsipareigojame išnagrinėti Jūsų kreipimąsi ir pateikti Jums atsakymą per įmanomai trumpiausią terminą, kuris įprastai neturėtų viršyti 14 dienų. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos: www.ada.lt).
Made on
Tilda